Korzyści

  • Informacja pasażerska za darmo!
  • Ułatwianie wymiany informacji pomiędzy Urzędami

Wyróżnienie w konkursie "i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski"
Konkurs w części współfinansowany przez UE w ramach EFS