Ewidencja Transportu Zbiorowego to system dla Jednostek Samorządu Terytorialnego wspierający zarządzanie transportem zbiorowym, umożliwiający prowadzenie ewidencji przewoźników, przystanków, linii, dróg, organów, organizatorów oraz wydawanie zezwoleń.

  1. Wydawanie zezwoleń
  2. Ewidencja Przewoźników
  3. Ewidencja Przystanków
  4. Ewidencja Linii
  5. Ewidencja Dróg
  6. Ewidencja Organów i Organizatorów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
  7. Ewidencja Uchwał
  8. Księga kancelaryjna - ewidencja pism, spraw, wniosków